İster demir esaslı olsun, ister demir içermeyen metal olsun; geri dönüşüm piyasası dendiği zaman metal hammaddeler her zaman çok önemli bir yere sahip olmuştur. Diğer metal çeşitlerinin geri dönüşümü; çeşitlerine göre bazen uzun basamaklı ve meşakkatli olsa da demir geri dönüşümü; son derece anlaşılabilir ve sade bir prosese sahiptir. Zaten geri dönüştürülebilir maddeler bazında ele almadan önce de bu meslek halk arasında “hurdacılık” adıyla eski zamanlardan beri bilinmekteydi.

Hurda demir dönüşümünü basamaklara ayıracak olursak genel hatlarıyla şu şekilde gerçekleşir:

1)İlk olarak toplama veya bağış yoluyla metal esaslı materyaller geri dönüşüm yapılması için tesise getirilir. Burada demir esaslı metalleri diğerlerinden ayırmak epey kolay olsa da; demir dışı metallerin arasında da demir içeren bir madde bulunma ihtimaline karşı mıknatısların yardımıyla tespit yapılır.

2) Toplanan hurda demirlerin yeniden ekonomiye kazandırılabilmesi için uygun kalıplarda dökülmesi gereklidir. Bunun için de hurdaların eritilip dökülmeye uygun sıvı eritilmiş hale sokulması gereklidir. Farklı şekillerdeki ve büyüklüklerdeki hurdaların; tesiste bulunan olanaklara ve gerekliliğe göre bazik oksijen fırınlarında, elektrik ark veya indüksiyon ocaklarında eritilmesiyle bu aşama da tamamlanır.

3)Şimdi sıra eritilmiş olan bu demirin uygun kalıplama ile katılaştırılmasına ve söz konusu ürünlerin piyasaya sürülmeye uygun hale getirilmesine gelmiştir. Tamamen standart demir dökme ve kalıplama usüllerine göre yapılan bu aşama ile hurda demirin geri dönüşümü tamamlanır ve mutlu son gerçekleşir