Azot (N) – oksijen (O) – Karbon (C) hidrojen (H) ve diğer birçok organik veya  inorganik elementlerin yapılandığı monomer adı verilen, basit yapılardaki moleküllü gruptaki bağın kopartılarak polimer adı verilen uzun zincirli bir yapıya dönüştürülmesiyle elde edilen malzemeye verilen addır.

Örneğin – etilen yek monomerdir, Monomerlerden oluşturulan polietilen bir polimerdir, en fazla kullanılan plastik çeşididir.

Tariften anlaşılacağı gibi plastikler tabiata hazır bulunmazlar, Tabiattaki elementlere insanlar tarafından çeşitli makinelerle karışılması ile elde edilir, belli bir basınç ve sıcaklık altında; katalizör kullanılarak monomerlerin maddelerin reaksiyona sokulmasıyla elde edilmektedir. Plastik  ilk üretildiği zaman reçine, toz veya granül halde olur. Plastikler genelde petrol rafinerisinde kullanılan ham (olgunlaşmamış) petrolün işletilmesi sonucunda arta kalan materiallerden üretilmektedir. yapılmış araştırmaya göre yeryüzüne çıkartılmış petrolün sadece %4’lük kısmı plastik hammadde üretimi için kullanılmakta olduğu söylenmiştir.